Ostateczny kształt Rzeczypospolitej

Rewindykacja Pomorza

Rewindykacja Pomorza - instrukcja III Oddziału Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego w sprawie zachowania się wojska na obszarach przejmowanych, Warszawa 6 stycznia 1920 r.

    Do Dowództwa Frontu Wielkopolskiego
    Kraje przyznane Polsce traktatem wersalskim zamieszkane są przez ludność mieszaną: Polaków, Niemców i ludność pochodzenia, polskiego, która zgermanizowała się w pewnym stopni pod wpływem polityki niemieckiej.
    Mieszkańcy tamtejsi przyzwyczajeni są do "pruskiego porządku", gdzie wszystko jest uregulowane i przepisane.
     Państwu Polskiemu (!) zależy na tym, aby nie tylko zająć przyznane mu obszary, lecz aby też pozyskać serca zamieszkującej je ludności. Wkraczające wojska polskie będą pierwszymi przedstawicielami polskiej państwowości. Dlatego też ich zachowanie będzie miało decydujący wpływ na uleczenie stosunków w krajach przyznanych i ponadto na wynik plebiscytu w sąsiednich obszarach.
    Ludność tych krajów musi się przekonać i uwierzyć w to, że każdy lojalnie zachowujący się w stosunku do Państwa Polskiego (!) mieszkaniec, bez względu na narodowość, znajdzie opiekę i sprawiedliwość ze strony organów Państwa Polskiego (!).
    W szczególności przy postępowaniu należy przestrzegać:
1) W razie oporu zbrojnego ze strony pewnych grup stawianego czy to przy pomocy wojsk, czy też ludności występować nadzwyczaj ostro i bezwzględnie. Ale trzeba karać tylko winnych. Nie wolno uogólniać represji na wszystkich mieszkańców i czynić ich odpowiedzialnymi za występki poszczególnych grup oraz stosować kary, jak palenie wsi, rozstrzeliwanie co dziesiątego, bombardowanie miejscowości itp.
2) W stosunku do miejscowych Niemców: nie należy  ich traktować, jakby byli naszymi wrogami. Zachowywać się poprawnie, nie szykanować, nie szykanować o ile pozostają dowództwa frontów do wiadomości oficerom, którzy wpoją je w żołnierzy. Jeżeli warunki pozwolą, Naczelny Wódz odbędzie w tej sprawie odprawę z generałami biorącymi udział w zajmowaniu tych obszarów przed rozpoczęciem okupacji.
    Otrzymują Dowództwa Frontu Pomorskiego, Wielkopolskiego i do wiadomości Adiutantura Generalna.
Cyt. za: Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r.: wybór dokumentów wojskowych, Koszalin 1999, s. 119-120.

Galeria

Strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu.
Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.