Sprawa polska podczas I wojny światowej 1914-1918

Poparcie zza oceanu

Orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona skierowane do Kongresu Stanów Zjednoczonych (fragm.), Waszyngton, 8 stycznia 1918 r.

   Programem naszym jest program, który zapewni światu pokój; program ten - naszym zdaniem jedynie możliwy - jest następujący:
1. Jawne traktaty pokojowe, jawnie zawarte, po których nie będzie już żadnych tajnych porozumień międzynarodowych, dyplomacja zaś będzie działać zawsze szczerze         i jawnie. [...]
3. Zniesienie - jak to tylko będzie możliwe - wszelkich barier gospodarczych  i ustanowienie równych warunków w handlu dla wszystkich narodów godzących się na pokój i jednoczących się celem jego utrzymania.
4. Wzajemna wymiana dostatecznych gwarancji, że zbrojenia każdego narodu zostaną zredukowane do minimum, które da się pogodzić z  bezpieczeństwem wewnętrznym. [...]
13. Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.
Cyt. za: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1998, s. 43-45.

Galeria

Strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu.
Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki.